Calamiteitenmanagement in rekencentra

Hoe zorgvuldig en procesmatig organisaties ook werken, er kan zich altijd een calamiteit voordoen.
Een snelle hervatting van de dienstverlening van uw datacenter is dan van het grootste belang. Daarnaast is het belangrijk om herhaling te voorkomen. Aandacht voor incidentenbeheer en -afhandeling is daarom geboden.

Impact van calamiteiten
U moet altijd snel weten wat de impact is van bijvoorbeeld brand of waterschade. Hoe komt uw datacenter na een incident weer zo snel mogelijk in bedrijf? Moet u uitwijkfaciliteiten inzetten of valt de schade mee? Heeft u eigenlijk wel een uitwijkfaciliteit voorzien?

Incidentenbeheer
De Merpa datacenter continuity managers zijn vertrouwd met incidentbeheer. Daarbij gaat het niet alleen over ernstige verstoringen. Kleine incidenten kunnen immers ook verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan een onschuldige ‘change' een onverwachte kettingreactie tot gevolg hebben. Dat kan uw business negatief beïnvloeden.

Calamiteitendraaiboeken
De datacenter continuitymanagers van Merpa hebben de kennis en ervaring om calamiteitendraaiboeken en -procedures op te stellen die zijn afgestemd op uw prioriteiten. Wij bewaken dat draaiboeken en procedures regelmatig worden getest. Ook staan we borg voor het actualiseren van calamiteitendraaiboeken die in lijn zijn met de ontwikkelingen die plaatsvinden zowel binnen het rekencentrum als in uw business.

Gegarandeerde businesscontinuïteit
Dankzij het pro-actief nadenken over grote en kleine calamiteiten die kunnen ontstaan, kunt u snel en doortastend handelen bij onverwachte situaties. U kunt snel overzien wat de impact van de schade is. Hierbij helpen wij u maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat u zo snel als mogelijk weer op een acceptabel niveau kunt functioneren. Hierbij garanderen onze datacenter continuïteitsmanagers dat calamiteiten altijd vanuit het oogpunt van de businesscontinuïteit worden opgelost - op de meest kostenefficiënte manier.