Het belang van heldere communicatie bij datacenters

Bij het ontwerpen, bouwen en inrichten of uitbreiden van uw datacenter zijn tal van partijen betrokken - zowel intern als extern. De communicatie tussen al die partijen leidt al snel tot begripsverwarring en misverstanden. Hoe voorkomt u dat miscommunicatie tot problemen voor het functioneren van uw datacenter gaat leiden?

Verschillende belangen in datacenters
De business wil in begrijpelijke taal weten hoe het rekencentrum wordt gebouwd en wat de kosten hiervan zijn. Ze willen de consequentie van een bepaalde keuze immers helder kunnen overzien. De ICT-afdeling praat echter over breedband, storage en processorcapaciteit. Terwijl de installateur vooral wil weten wat de specificaties zijn van de vloerbelasting en kabeltypes. Zij hameren vooral op duidelijke levertijden.

Overleg tussen diverse belanghebbenden
Organisaties beschikken zelden over medewerkers die in staat zijn om met alle verschillende disciplines in heldere taal te communiceren. Zo moet een installateur op een ander niveau worden aangesproken dan de CEO van uw bedrijf. Ook moeten de verschillende disciplines in onderling overleg helder kunnen maken wat over en weer wordt verwacht.

Merpa voorkomt misverstanden
De Merpa datacenter continuity managers zijn vertrouwd met al deze verschillende disciplines. Wij kunnen met elke afdeling helder communiceren. Op grond van onze brede ervaring weten we waar begripsverwarring op de loer ligt en voorkomen we misverstanden.

Verbeter uw communicatie
Onze datacenter continuiteits managers stellen projectplannen op, met voor elk van de betrokken disciplines een toelichting op de voor hen belangrijke onderwerpen. Onderwijl coördineren we de onderlinge samenwerking tussen de diverse betrokken partijen. Deze managers weten ook waar prioriteiten liggen en weten om elke discipline daarover in de eigen taal aan te spreken. Deze verbetering van communicatie voorkomt stagnatie, onnodig werk en planningsproblemen. Dat draagt bij aan het binnen het budget blijven van de bouw van uw computercentrum.