Merpa begeleidt het gehele traject van het ontwerpen, bouwen, inrichten en beheren van datacenters. Hiertoe leveren wij de volgende diensten: 

  • Het inrichten van uw datacenter is een ‘once-in-a-lifetime experience'. Hiervoor is specifieke en externe kennis nodig. Hoe maakt u de juiste keuze van toeleverancier??
  • Projectmanagement. De juiste begeleiding van uw datacenterprojecten is onontbeerlijk voor een goed verloop en afloop van uw projecten conform afgesproken tijdsbestek en budget. ?
  • Calamiteitenmanagement. Nadat incidenten hebben plaatsgevonden, is een snelle hervatting van de dienstverlening van uw datacenter van het grootste belang. Ook moet u herhaling van calamiteiten voorkomen.?
  • Samenwerking tussen ICT en Facilitair. Neem de juiste maatregelen voor een optimale samenwerking tussen beide afdelingen.?
  • Communicatie. Voorkom miscommunicatie tussen alle betrokken partijen en toeleveranciers.?
  • Uw datacenter moet het hele jaar ononderbroken functioneren. Zelfs het uitbreiden of vervangen van apparatuur mag uw bedrijfsprocessen niet onderbreken. Hiervoor moet u processen en procedures goed hebben uitgedacht.?
  • Contracten. Beheer de contracten met elke toeleverancier zorgvuldig.?
  • Security. Naast een systeem van toegangscontrole moet u ook controleren of onderhoudspersoneel over de vereiste kwalificaties beschikt en vertrouwd is met de geldende procedures.