Inrichting van uw datacenter

Het bouwen en inrichten van een rekencentrum is een ‘once-in-a-lifetime experience'. Hiervoor is specifieke kennis nodig. Omdat deze kennis vaak niet intern aanwezig is, besteden bedrijven het bouwen en inrichten van datacenters uit. Maar hoe krijgt u inzicht in de expertise van uw toeleveranciers? Bent u er zeker van dat zij over de juiste kennis beschikken? Dit zijn relevante vragen als u zich bedenkt dat expertise op het terrein van datacenters schaars is.

Afgewogen keuzes
Voor een optimaal ingericht rekencentrum bent u afhankelijk van externe partijen. Deze toeleveranciers zijn niet altijd zo onafhankelijk als zij claimen te zijn. Zij hebben vaak een commercieel belang bij het advies dat zij u bieden. Dus hoe kunt u snel en efficiënt tot de juiste keuze komen?

Geen commerciële belangen
Merpa heeft een jarenlange ervaring opgebouwd rond het begeleiden van dit soort selectietrajecten. Van het ontwerpen en bouwen tot het inrichten en beheren van een rekencentrum. Doordat wij geen enkele commerciële binding hebben met commerciële toeleveranciers, staat uw belang bij Merpa te allen tijde voorop. Onze datacenter continuity managers begeleiden u bij het complete selectietraject: van ontwerp, bouw, inrichten en beheer van uw rekencentrum. Door alle relevante keuzemogelijkheden zorgvuldig tegen elkaar af te wegen, krijgt u van Merpa een gedegen en objectief advies.

Wijzigingen datacenters
In de praktijk blijkt dat wijzigingen in datacenters vaak onvoldoende worden ondersteund. Ook is het uitbreiden van het serverpark dikwijls moeilijk realiseerbaar. Datacenters zijn immers nooit statisch. Continu wordt apparatuur bijgeplaatst, worden systemen heringericht en wordt de workload ‘on the job' over verschillende platforms verdeeld. Hierdoor wijzigen ook de omgevingstemperatuur, luchtstromen en luchtvochtigheid. Bovendien varieert het stroomverbruik gedurende de dag. Als u deze flexibiliteit niet op voorhand hebt ingebouwd, kost uitbreiden veel tijd en geld. In het ongunstigste geval komt de continuïteit van uw rekencentrum in gevaar en daarmee zelfs de bedrijfsvoering.

Goede voorbereiding en planning
Dynamische bedrijfsvoering vraagt om een flexibel rekencentrum. Merpa's datacenter continuity managers helpen u het datacenter van uw toekomst vorm te geven en in te richten. Door veelvuldig van te voren te overleggen met business managers en door planmatig met alle ICT-facetten en technische facetten om te gaan, bereiden wij bovendien de veranderingen goed voor. Zodat uw continuïteit nooit in gevaar komt.

Rob Ridder, IT Director Europe van Toshiba Medical Systems: “Ons rekencentrum is inmiddels het paradepaardje van Toshiba Medical Systems Europe. Op dit vlak zijn we ook Merpa dank verschuldigd. De inventarisatie was tot in detail goed uitgevoerd.”