Processen en procedures binnen datacenters

Uw datacenter moet het hele jaar ononderbroken functioneren. Zelfs het uitbreiden of vervangen van apparatuur mag uw bedrijfsprocessen niet onderbreken. Daarom is procesmatig werken een must. De praktijk wijst uit dat organisaties hier nog te weinig aandacht aan besteden. Met de nodige gevolgen van dien.

Procesmatig werken binnen rekencentra
Het werken volgens vastgestelde procedures leidt ertoe dat vervanging en onderhoud planmatig plaatsvindt op tijdstippen dat uw bedrijfsvoering het toelaat. Bovendien zijn vóóraf de risico´s benoemd en mitigerende maatregelen genomen. Ook garandeert het werken volgens vastgestelde procedures in het geval van incidenten dat meteen duidelijk is hoe u moet handelen om het incident zo snel mogelijk op te lossen.

Documenteer changes
Weldoordacht opgestelde processen en procedures leveren dus een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en prestaties van uw datacenter. Verloopt een wijziging (change) desondanks anders dan verwacht, dan heeft u risicobeperkende maatregelen kunnen nemen en gedocumenteerd hoe de verandering is aangepakt. Uw organisatie kan hierdoor leren van de fouten die soms worden gemaakt. Dit zijn belangrijke aspecten als het gaat om business continuïteit.

Procesmatig beheer binnen uw datacenter
Merpa's datacenter continuity managers helpen om het beheer van uw datacenter procesmatig in te richten. We adviseren vanuit onze brede expertise over de eisen en kwalificaties waaraan beheersmedewerkers moeten voldoen. Ook ondersteunen we bijvoorbeeld een Change Advisory Board (CAB) met deskundig advies. Wij kijken daarbij naar de technische aspecten van uw datacenter. Maar ook naar gevolgde procedures en de kwaliteit van de betrokken medewerkers.