Security in datacenters

Het beveiligen van uw rekencentrum omvat meer dan een slot op de deur. Onbevoegden mogen niet zomaar een computerruimte betreden. Maar een bevoegde onderhoudsmonteur die lampen komt verwisselen, kan de continuïteit ook in gevaar brengen. U moet dus niet alleen zorgen voor een systeem van toegangscontrole. U moet ook controleren of onderhoudspersoneel over de vereiste kwalificaties beschikt en vertrouwd is met de geldende procedures.

Camerabewaking binnen datacentra
Een waterdichte controle garandeert niet dat zaken foutloos gaan. Kleine onverwachte voorvallen kunnen vaak juist enorme gevolgen hebben. Daarom is het nuttig als camera's de activiteiten in uw datacenter volgen en vastleggen. Dan kan bij storingen worden teruggekeken naar wat zich precies heeft afgespeeld. Dit soort informatie kunt u dan ook communiceren naar de interne of externe klant.

Kwalificaties binnen rekencentra
De Merpa datacenter continuity managers weten dat beveiliging van uw datacenter verder gaat dan het buiten de deur houden van onbevoegden. Wij weten aan welke kwalificaties onderhoudsmensen moeten voldoen. Ook geven wij aan welke procedures moeten worden gevolgd. We regelen niet alleen de technische security, maar kijken ook naar de personeelskant. Dat strekt zich uit tot en met de P&O-afdeling. Zo waken wij er bijvoorbeeld voor dat bevoegdheden en toegangsrechten van mensen die uit dienst treden, worden ingetrokken.