Projectmanagement van datacenters

De juiste begeleiding van uw datacenterprojecten is onontbeerlijk voor een goed verloop en afloop van uw projecten conform afgesproken tijdsbestek en budget.

Afspraak is afspraak
Tijd is geld dat weten we allemaal. Het werken volgens duidelijke afspraken en overeengekomen planning is daarom essentieel. Een belangrijke taak van een project manager is dan ook om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken nagekomen worden. Dit vergt inzicht en ervaring om met veel verschillende partijen van verschillend niveau plannen op elkaar af te stemmen en hen hierop aan te sturen.

Mensenwerk
Projecten is mensenwerk. Een goede begeleiding en het enthousiasmeren van mensen die in het projectteam zitten, zijn essentieel om het gewenste resultaat te bereiken. Bedenk hierbij dat mensen allemaal anders zijn dus elk een eigen aanpak nodig hebben: waarbij de 1 graag waardering in schouderklopjes en complimenten ontvangt, geldt voor een ander dat hij graag op resultaat en klinkende munt wordt afgerekend.
Merpa's datacenter continuity managers begrijpen wat mensen nodig hebben om het projectdoel en een optimaal resultaat te behalen. Persoonlijke coaching staat daarbij centraal!

Organisatie
Voordat een project gestart kan worden dient het project georganiseerd te zijn; het moet duidelijk zijn welke mensen werkzaam zijn in het team, wie waar voor verantwoordelijk is en wat men moet doen bij onverwachte situaties/oneffenheden tijdens het project. Vooraf duidelijkheid voor een ieder hierin komt de samenwerking ten goede en beïnvloed het resultaat positief.

Inspelen op verandering
Geen 1 project loopt zoals het vantevoren bedacht en gepland was! Met dat uitgangspunt gaan de datacenter continuity managers van Merpa op pad. Het kunnen inspelen op veranderingen binnen het project, de risico's hiervan kunnen overzien, besluitvaardig optreden en het flexibel kunnen sturen van een ‘bochtig' traject is onze kracht. Gecombineerd met doorzettingsvermogen is uw project gegarandeerd verzekerd van het behalen van de eindstreep. Hierbij het gewenste doel en het resultaat niet uit het oog verliezend.

Wouter Fris, Managing Director van D/Dock: “Als je een opdracht geeft aan Merpa, wordt die vlekkeloos uitgevoerd. Technisch projectmanagement van Merpa staat als een huis.”